Hà Đông Mb PA 7x hà đông đã dâm lại còn ngại

xin chào tất cả ae đồng dâm
Mb này mình tình cờ quét zl ra dc
Sn197X làm ở kiểm toán
Mình mất 1 slot cf xong mới đưa mb vào nn dc
Nay muốn giao lưu vs anh em nào có mb ở khu vực hà đông , chương mỹ. Anh em có mb thì giao lưu nhé, tránh đâm chém sau lưng
Xin phép dc đánh giá sơ bộ
V1: 7d
V2: 6d
V3: 8d
Nước nhiều vô đối,
Có 1 số dt, 1 zl
Lần đầu viết bài có gì sai sót mong add thông cảm
Em có ảnh nhưng không biết đăng kiểu gì

 

You may also like...