Nhật Bản Xin kinh nghiệm hàng họ web Cityheaven

Mình được mấy thằng Nhật share cho web này www.cityheaven.net. Thấy web cũng lớn, có phát cả tạp chí giới thiệu hàng họ nên cũng tin tưởng định đi thử.

Nhưng do chưa có kinh nnhiệm mong được các bác chỉ bảo. Đi mấy dịch vụ như này bên JP là có tới z không (do mình nghe nói luật jp cấm tới z)? Và muốn tới z có cần trả thêm so với mấy cái giá trên web không?
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

 

You may also like...