mạnh dạn ngoi lên, mong muốn MB hoặc rau dâm 0-1not SG

Như tiêu đề, e cũng tham gia TD 1 thời gian đã lâu, nhưng toàn nằm vùng, chỉ đọc để học hỏi kinh nghiệm tìm MB và rau của các mem lão thành…. Nhưng đến bây giờ, e vẫn chưa 1 lần biết cảm giác đó ntn ạ, mong cô bác anh chị em chiếu cố cho e với, để e hoàn thành tâm nguyện e thôi ạ!
Ai đi ngang, thấy xót thương mún giúp đơ thì ib zalo e add ạ. Mong đươch chiếu cố và giúp đỡ nhiệt tình ạ

 

You may also like...