Hỏi quán cf Phim

Ae cho e hỏi gần làng ĐH Thủ đức có cái cf phim nào ok giá mềm k. Em có kèo với e rau ở đó. Cảm ơn mn

 

You may also like...