Chỉ xem lại box xưa, không biết bị xoá không nữa.

lâu lắm mới quay lại xem thăm chị em còn hiện diện không nưã. dạ em buê đuê !

 

You may also like...