Dương vật của em cương nó chỉa thẳng lên

Cho em hỏi dương vật lúc cương cứng nó chỉa thẳng lên có phải bị cong không ạ [​IMG]
[​IMG][​IMG]

 

You may also like...