Lần đầu đăng bài, có thiếu sót gì ad sửa giùm. Mình có khá nhìu clip, pic tự quay. Ae ủng hộ sẽ up l

https://greenupload.com/image/WGgDs…age/WGu90 https://greenupload.com/image/WG55V

 

You may also like...