Dị Thế Tà Quân – Phong Lăng Thiên Hạ

Dị Thế Tà Quân

Giới Thiệu

Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Thiên Hương
Biên Tập: Thiên Hương
Nguồn: 4vn

Thế gian khen chê, thế nhân lạnh lùng cùng ta có quan hệ gì…

Lấy bản tính chính mình ân cừu khoái ý, lấy bản tâm tự thân ngao du thế gian. Mệnh tại ta chứ không phải tại thiên…

Một đại ngưu nhân xuyên việt đến dị giới. Xem thử nhân vật chúng ta như thế nào có thể đứng trên đỉnh thế giới. Trở thành một thế hệ Tà Quân!

You may also like...