Lần đầu tác nghiệp, mong các anh chị không chê cười

Không lòng vòng nhiều link luôn, do em không có mấy tài khoản kia nên up tạm Google drive

[​IMG]

Mã:
https://drive.google.com/folderview?id=1-ikkTjBvalsHy2f1V0hKg8Inltjt5CGr
 

You may also like...