FS| Top cảnh nóng từ phim – Mega Pack

[​IMG]

Phần xxx luôn là tâm điểm “nghệ thuật” trong các tác phẩm điện ảnh…
Chúng ta dễ dàng lơ là cả phim, nhưng nhất định phải dán chặt mắt và xem đi lại nhiều lần phần nghệ thuật ấy… Dù biết chỉ là diễn viên đóng thế…
Tôi nghĩ cần phải tách và lưu trữ phần nghệ thuật nhất ấy lại, nên chịu khó cắt ra từ phim mình xem. Chất lượng tùy vào nguồn tôi tìm được, dung lượng dài ngắn tùy cảnh.

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Do không thể tự sửa bài, nên tôi tạo trước những link dowload sẵn, up vào đó khi có hàng mới và thông báo trong phần trả lới bên dưới.

Pack ~3GB
Recovery 5%

Mã:
https://www.fshare.vn/folder/KF8JRX6PQB21
https://www.fshare.vn/folder/ZCI8CSNMU6XZ
https://www.fshare.vn/folder/2TMG4WXN8VIN
 

You may also like...